سایت انجمن علمی پزشکی هسته ای ایران

اخبار ایران و جهان، تازه های علمی، کنگره و سمینارهای داخلی و خارجی، پرسش و پاسخ های اسکن هسته ای و گزارش های موردی را در سایت انجمن علمی پزشکی هسته ای، دنبال کنید.

  • الگوهای PET مغز در سایت انجمن علمی پزشکی هسته ای ایران

الگوهای PET مغز

۱۹ام بهمن, ۱۴۰۱|

الگوهای PET مغز در بیمارانی که در مراحل اولیه آلزایمر قرار دارند، مشاهده می شود. نتایج این تحقیق در Translational Psychiatry منتشر شد. براساس این مطالعه طبق یک مدل کامپیوتری توسط اسکن PET آمیلوئید، بیماری [...]

  • ردیاب PET مربوط به واکسن های در سایت انجمن علمی پزشکی هسته ای ایران COVID-19

ردیاب PET مربوط به واکسن های COVID-19

۱۷ام بهمن, ۱۴۰۱|

ردیاب PET مربوط به واکسن های COVID-19 در بیماران لنفوم، تحقیقی که در مجله Egyptian Journal of Radiology and Nuclear Medicine منتشر شد. در این تحقیق نقش [18F] FDG PET-CT در تشخیص لنفادنوپاتی هایپرتابولیک (VAHL) [...]

  • PET/MRI جایگزینی برای PET/CT در سایت انجمن علمی پزشکی هسته ای ایران

PET/MRI جایگزینی برای PET/CT

۱۴ام بهمن, ۱۴۰۱|

PET/MRI جایگزینی برای PET/CT در لنفوم تحقیقی است که در 24 ژانویه در مجله Cancer Imaging منتشر شد. در این تحقیق عملکرد 18F-FDG PET/MRI و 18F-FDG PET/CT در مرحله بندی و ارزیابی پاسخ لنفوم، مورد [...]

  • صویربرداری PET/MR برای بیماران دارای عروق بزرگ در سایت انجمن علمی پزشکی هسته ای ایران

تصویربرداری PET/MR

۱۲ام بهمن, ۱۴۰۱|

تصویربرداری PET/MR برای بیماران دارای عروق بزرگ امیدوار کننده است و نتیجه این مطالعه در  Journal of the American College of Cardiology منتشر شد. به گفته محققان، تصویربرداری PET با رادیو ردیاب‌های گیرنده سوماتوستاتین 2 [...]

  • PSMA-PET مطابق با MRI در سایت انجمن علمی پزشکی هسته ای ایران

PSMA-PET مطابق با MRI

۹ام بهمن, ۱۴۰۱|

PSMA-PET مطابق با MRI در تشخیص سرطان کبد، سی تی را شکست می دهد. نتیجه این مطالعه در 13 ژانویه در مجله Tomography منتشر شد. به گفته گروهی از محققان استرالیایی: آنتی ژن غشایی اختصاصی [...]

  • رادیومیک های PET/CT در سایت انجمن علمی پزشکی هسته ای ایران

رادیومیک های PET/CT

۷ام بهمن, ۱۴۰۱|

رادیومیک های PET/CT می تواند به انتخاب بیماران برای ایمونوتراپی کمک کند. نتیجه این تحقیق در مجله EJNMMI Research منتشر شد. بر اساس این مطالعه یک مدل رادیومیک، نوعی فناوری کمی سازی تصویر، مبتنی بر [...]

  • تصویربرداری PET در درمان سرطان مغز کودکان در سایت انجمن علمی پزشکی هسته ای ایران

تصویربرداری PET در درمان سرطان مغز کودکان

۶ام بهمن, ۱۴۰۱|

تصویربرداری PET در درمان سرطان مغز کودکان می تواند در هدایت درمان، موثر باشد. این مطالعه در مجله  European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging منتشر شد. محققان می گویند: زمانی که معاینات MRI [...]

  • PET و التهاب ریه به دلیل سیگارهای الکترونیکی در سایت انجمن علمی پزشکی هسته ای ایران

PET و التهاب ریه به دلیل سیگارهای الکترونیکی

۴ام بهمن, ۱۴۰۱|

PET و التهاب ریه به دلیل سیگارهای الکترونیکی، تحقیقی است که به تازگی در مجله Journal of Nuclear Medicine منتشر شد. اخیرا استفاده از سیگار الکترونیکی (EC) به طور چشمگیری به ویژه در میان نوجوانان [...]

  • ردیاب PET در سایت انجمن علمی پزشکی هسته ای ایران

ردیاب PET در سرطان پروستات

۳ام بهمن, ۱۴۰۱|

ردیاب PET در سرطان پروستات ممکن است تصویربرداری سرطان پروستات را بهبود بخشد و  نتیجه این تحقیق در Research in Diagnostic and Interventional Imaging به چاپ رسید. تصویربرداری PET/CT با رادیو ردیاب آزمایشی آنتی ژن غشای [...]

  • پروتکل کنترل کیفیت در PET/CT و PET/MR در سایت انجمن علمی پزشکی هسته ای ایران

پروتکل کنترل کیفیت در PET/CT و PET/MR

۱ام بهمن, ۱۴۰۱|

پروتکل کنترل کیفیت در PET/CT و PET/MRI در ماه مه 2022 توسط فدراسیون اروپایی سازمان‌های فیزیک پزشکی (EFOMP) منتشر شد. هدف اصلی این پروتکل موارد زیر بود: ارائه روش‌های ساده و عملی به طور جامع [...]

بارگزاری مطالب بیشتر