وبینار انجمن علمی پزشکی هسته‌ای ایران

زمان: پنجشنبه   ۱۵ ابان ماه ساعت ۹:۳۰ الی ۱۲:۳۰

دارای ۳ امتیاز باز اموزی

موضوع: آشنایی با انواع اسکن کلیه

سخنران اول: خانم دکتر حکمت

سخنران دوم: اقای دکتر خانچرلی

سخنران سوم: خانم دکتر پیمانی

همکاران محترم توجه داشته باشند که کنفرانس به صورت انلاین بوده و جهت کسب امتیاز باز اموزی باید حداکثر تا ۴۸ ساعت بعد از سخنرانی در ازمون مریوطه شرکت کرده و به ۸۰٪ سوال ها پاسخ صحیح بدهند.

لینک اسکای روم