PET و التهاب ریه به دلیل سیگارهای الکترونیکی، تحقیقی است که به تازگی در مجله Journal of Nuclear Medicine منتشر شد.

اخیرا استفاده از سیگار الکترونیکی (EC) به طور چشمگیری به ویژه در میان نوجوانان و بزرگسالان جوان افزایش یافته است.

این سیگارهای الکترونیکی هم مانند استفاده از سیگار می تواند باعث التهاب ریوی و افزایش خطر بیماری ریوی شود.

محققان اولین مطالعه تصویربرداری PET را بر روی کاربران سیگار الکترونیکی (EC) انجام دادند.

شما می توانید در رابطه با این تحقیق، اطلاعات بیشتر را در ادامه و در سایت انجمن علمی پزشکی هسته ای ایران، بخوانید.

تحقیق PET و التهاب ریه به دلیل سیگارهای الکترونیکی 

مصرف دخانیات مهمترین عامل مرگ و میر قابل پیشگیری (بیش از ۸ میلیون مرگ ) در جهان است.

از آنجایی که آگاهی عمومی از خطرات مربوط به سیگار افزایش یافت، به همان میزان استعمال دخانیات کاهش یافت.

افزایش استفاده از EC تا حدی با این فرض هدایت می شود که EC ها ایمن تر از سیگارهای معمولی هستند.

در این تحقیق از تصویربرداری توموگرافی گسیل پوزیترون (PET) برای تعیین پاسخ های التهابی ریه مرتبط با EC استفاده شد.

تیمی در دانشگاه پیتزبورگ تفاوت‌هایی را در تصویربرداری PET در میان گروه‌هایی از مصرف‌کنندگان سیگار الکترونیکی، سیگاری‌ها و شرکت‌کنندگانی که هرگز سیگار نمی‌کشیدند، شناسایی کردند.

یافته های PET در مصرف کنندگان سیگار الکترونیکی به طور قابل توجهی، متفاوت از افراد سیگاری بود.

 

روش انجام تحقیق

محققان ۱۵ شرکت کننده در جامعه را انتخاب کردند و آنها را به سه گروه همسان سن و جنس تقسیم کردند:

  1. پنج مصرف کننده سیگار الکترونیکی،
  2. ۵ نفر سیگاری
  3. پنج شرکت کننده که هرگز سیگار نکشیدند

مصرف کنندگان سیگار الکترونیکی نیکوتین مصرف می کردند و افراد سیگاری شش ماه قبل از مطالعه روزانه سیگار می کشیدند.

شرکت کنندگان تحت تصویربرداری PET با رادیو ردیاب (F-18 NOS) قرار گرفتند که به آنزیم نیتریک اکسید (iNOS) در بافت ریوی متصل می شود.

iNOS یک نشانگر زیستی PET است همچنین نمونه خونی نیز برای اندازه گیری غلظت سیتوکین گرفته شد.

نتایج تحقیق PET و التهاب ریه به دلیل سیگارهای الکترونیکی 

در تصاویر PET، کاربران سیگار الکترونیکی فعالیت اتصال بیشتری را بین ردیاب و iNOS نسبت به افراد سیگاری نشان دادند (۰٫۰۳ = p).

علاوه بر این، اتصال F-18 iNOS در تصویربرداری ریه به طور قابل توجهی با غلظت خون فاکتور نکروز تومور آلفا (TNF-a) در مصرف کنندگان سیگار الکترونیکی مرتبط است.

TNF-a یک سیتوکین التهابی قوی است که به بافت ریه آسیب دیده پاسخ می دهد.

نویسندگان نوشتند:

ما شواهدی پیدا کردیم که نشان می‌دهد استفاده از [سیگار الکترونیکی] یک پاسخ التهابی منحصربه‌فرد در ریه‌ها ایجاد می‌کند، که با اندازه‌گیری PET بیان iNOS و همبستگی با غلظت نشانگرهای زیستی التهابی منعکس می‌شود.

نویسندگان خاطرنشان کردند:

این یک مطالعه آزمایشی بود و با استفاده از روش غیرتهاجمی PET به بررسی اثرات استفاده از سیگار الکترونیکی بر ریه انسان، پرداخت.

وتریل و همکارانش نتیجه گرفتند:

«تحقیقات بیشتر و گسترئه تری برای روشن کردن تأثیر استفاده از [سیگار الکترونیکی] بر سلامت تنفسی، به ویژه تأثیرات استفاده مزمن [سیگار الکترونیک] مورد نیاز است».