FAPI-PET نسبت به PET معمولی برای شناسایی سرطان نویدبخش است. نتیجه این تحقیق در ۳۰ دسامبر ۲۰۲۳ منتشر شد.

این مقاله در مجله  Journal of Nuclear Medicine به چاپ رسید و نتیجه زیر حاصل شد:

تصویربرداری PET با مهارکننده پروتئین فعال‌کننده فیبروبلاست (FAPI) گالیوم-۶۸ (Ga-68) ممکن است تشخیص تومور را در بیماران سرطانی نسبت به تصویربرداری معمولی بهبود بخشد.

شما می توانید در این زمینه اطلاعات بیشتر را در ادامه و در سایت انجمن علمی پزشکی هسته ای ایران، بخوانید.

تحقیقی در رابطه با اثربخشی FAPI-PET نسبت به PET معمولی

گروهی محقق به سرپرستی دکتر نادر هیرماس از آلمان، داده های اولیه از مطالعه فاز دوم آینده نگر را در مورد زیر بررسی کردند:

Ga-68 FAPI-PET در مقایسه با F-18 FDG-PET در بیماران مبتلا به سارکوم، کارسینوم پانکراس و تومورهای اولیه مغزی.

بر اساس یافته‌ها، Ga-68 FAPI-PET ممکن است ابزار جدیدی برای مرحله‌بندی تومور در نظر گرفته شود.

آنها توضیح دادند:

«Ga-68 FAPI جذب مطلق بالاتری را در سرطان‌ها و سارکوم پانکراس و همچنین بهبود تشخیص تومور برای سرطان‌های پانکراس، سارکوم و سایر تومورها را نشان می‌دهد.»

روش انجام تحقیق اثربخشی FAPI-PET نسبت به PET معمولی

پروتئین فعال‌کننده فیبروبلاست (FAP) توسط سلول‌های سرطانی بیش از حد بیان می‌شود و محققان گمان می‌کنند که این باعث رشد تومورها می‌شود.

رادیو ردیاب‌های تصویربرداری مولکولی با هدف FAP تجربی، مانند FAPI-04 و FAPI-46، نتایج امیدوارکننده‌ای را در تشخیص تومور نشان می دهند.

در این مطالعه، محققان داده‌های بیمارانی را که بین اکتبر ۲۰۱۸ و اکتبر ۲۰۲۱ در یک کارآزمایی بالینی ثبت‌نام کرده بودند، جمع‌آوری کردند.

هدف این بود تا ایمنی و دقت تشخیصی Ga-68 FAPI-46 در مقابل FDG-PET را برای سرطان‌های مختلف بیان‌کننده FAP آزمایش کنند.

آنها ۳۲۴ بیمار با ۲۱ نوع تومور مختلف که تحت تصویربرداری Ga-68 FAPI و ۲۳۷ بیمار که اسکن F-18 FDG PET را دریافت کردند را شناسایی کردند.

شایع ترین انواع تومور سارکوم (۴۰%)، کارسینوم پانکراس (۲۱%) و تومورهای اولیه مغز (۷%) بودند.

FAPI-PET نسبت به PET معمولی

نتایجی که حاصل شد

در تحقیق و بررسی اثربخشی FAPI-PET نسبت به PET معمولی، جذب ردیاب برای ضایعات تومور توسط SUVmax و برای اندام های طبیعی با SUVmean اندازه گیری شد.

حجم تومور PET (40٪ ایزوکانتور) و نسبت تومور به پس زمینه (TBR) محاسبه شد و همبستگی بین رنگ‌آمیزی SUVmax و FAP در نمونه‌های بافت مورد بررسی قرار گرفت.

محققان دریافتند که Ga-68 FAPI در انواع اقدامات برای سرطان پانکراس و سارکوم از F-18 FDG بهتر عمل کرد.

علاوه بر این، در میان ۶۱ نمونه هیستوپاتولوژی، یک همبستگی مثبت بین Ga-68 FAPI SUVmax و نمره کلی ایمونوهیستوشیمی FAP وجود داشت.

محققان نتیجه گرفتند:

Ga-68 FAPI PET یک روش تصویربرداری امیدوارکننده برای این افراد است و این پتانسیل را برای مرحله بندی و مدیریت دقیق تر بیماران و همچنین غربالگری ترانوستیک دارد.