PET/CT بهترین تصویربرداری ملانوم بدخیم است! محققان سوئیسی این ادعا را بر اساس نتایج تحقیقات خود اعلام کردند.

این نتایج در ۱ نوامبر ۲۰۲۲ به این عنوان در مجله Medicine به ثبت رسید:

“تصویربرداری F-18 FDG-PET/CT انتخاب بهتری نسبت به اولتراسوند برای تشخیص متاستازهای غدد لنفاوی و شکمی در بیماران مبتلا به ملانوم بدخیم است.”

می توانید اطلاعات بیشتر در مورد این تحقیق را در ادامه و در سایت انجمن علمی پزشکی هسته ای ایران، بخوانید.

تحقیق PET/CT بهترین تصویربرداری ملانوم بدخیم

پت سی تی یک روش تشخیصی پزشکی هسته ای دوگانه یا هیبرید است که در طراحی آن تصویربرداری تابش پوزیترون (PET) با CT ادغام می شود.

جزء PET این سیستم عملکرد ارگان ها را به تصویر می کشد و جزء CT تعیین محل یا جانمائی را انجام می دهد.

در حقیقت، قسمت سی تی این دستگاه، اطلاعات آناتومی بدن و قسمت پت آن، اطلاعات فیزیولوژی بدن را ایجاد مینماید.

با توجه به حساسیت بالاتر F-18 FDG-PET/CT و به دلیل شناسایی ضایعات متاستاتیک اضافی در سراسر بدن، این روش نسبت به سونوگرافی برتری دارد.

از سونوگرافی معمولاً برای شناسایی متاستازها در این نوع سرطان (ملانوم) استفاده می شود.

محققان با توجه به نتایج، خاطرنشان کردند:

F-18 FDG PET/CT برای تشخیص متاستازهای غدد لنفاوی و شکمی به سونوگرافی ارجحیت دارد.”

بیماری ملانیوم و طبقه بندی آن

آمار بروز ملانوم بدخیم (MM) به طور پیوسته در حال افزایش است.

ملانوما نوعی سرطان پوست است که با رشد غیرقابل کنترل ملانوسیت ها (سلول هایی که به پوست رنگ برنز یا قهوه ای می دهند) ایجاد می شود.

ملانوم نسبت به انواع دیگر سرطان های پوست مانند سرطان پوست سلول پایه و سنگفرشی، شیوع کمتری دارد.

اما ملانوم خطرناک تر است، زیرا اگر زود تشخیص داده نشود و تحت درمان قرار نگیرد، احتمالاً به سایر قسمت های بدن نیز سرایت می کند.

در سوئیس، بروز MM در مردان ۸۳٫۳٪ و در بین زنان ۶۳٫۵٪ افزایش یافته است.

در سال ۲۰۲۰، ۳۲۴۶۳۵ مورد جدید MM در سراسر جهان گزارش شد. این ۱٫۷ درصد از کل موارد سرطان در سراسر جهان را تشکیل می دهد. 

طبقه بندی ملانوم

MM بر اساس سیستم TNM طبقه بندی می شود:

  •  وسعت تومور (T)،
  • آلودگی به غدد لنفاوی (N)،
  • و وجود متاستازهای اندام (M)

تصویربرداری پزشکی هسته ای درگیری غدد لنفاوی (مرحله N) و وجود متاستازهای اندام (متاستازهای دوردست، مرحله M) را تشخیص می دهد.

نحوه انجام تحقیق PET/CT بهترین تصویربرداری ملانوم بدخیم

در مجموع  ۲۵۸ بیمار (۱۱۲ [۴۳٪] زن و ۱۴۶ [۵۷٪] مرد؛ میانگین سنی، ۱۶ ± ۶۱ سال) برای ارزیابی وارد مطالعه شدند.

همه ۲۵۸ بیمار حداقل ۱بار تحت تصویربرداری پزشکی هسته ای، ۱۸F-FDG PET/CT  قرار گرفتند.

بیماران یک یا چند آزمایش اولتراسوند برای مرحله اولیه یا بازسازی مجدد ملانوم متاستاتیک مشکوک یا تایید شده داشتند.

در تشخیص اولیه:

۲۲۴ بیمار (۸۷ درصد از کل بیماران) فقط یک تومور اولیه داشتند

۳۴ (۱۳ درصد) بیمار فقط متاستاز را نشان دادند.

PET/CT با استفاده از ۲-۱۸fluoro-2-deoxy-D-glucose (18F-FDG) به عنوان یک رادیودارو انجام شد.

PET/CT بهترین تصویربرداری ملانوم بدخیم

تصویر برای تایید PET/CT بهترین تصویربرداری ملانوم بدخیم 

متاستاز غدد لنفاوی

  • (A) توسط F-18 FDG-PET/CT به عنوان مثبت واقعی شناخته شد.
  • (B) به عنوان غدد لنفاوی توسط سونوگرافی ارزیابی نمی شود (منفی کاذب). 

 

نتایج مطالعه PET/CT بهترین تصویربرداری ملانوم بدخیم

۱۸F-FDG PET/CT بالاترین حساسیت، بالاترین PPV، اما کمترین NPV  را نشان داد.

 ۱۸F-FDG PET/CT دارای حساسیت بالاتری است و کاربرد ترکیبی ۱۸F-FDG PET/CT و US دارای مزیت جزئی در مقایسه با حساسیت ۱۸F-FDG PET/CT به تنهایی است.

از نظر ویژگی، تنها کاربردهای ۱۸F-FDG PET/CT و US، و همچنین کاربرد ترکیبی این دو روش رادیولوژیکی، معادل هستند.

به طور کلی، ترجیح داده می شود که از ۱۸F-FDG PET/CT به عنوان تنها کاربرد هنگام در نظر گرفتن هزینه ها، استفاده شود.

با توجه به حساسیت بالاتر ۱۸F-FDG PET/CT برای متاستازهای غدد لنفاوی در مطالعه حاضر و از آنجایی که ۱۸F-FDG PET/CT می تواند برای تشخیص ضایعات اضافی MM در سراسر بدن استفاده شود، بهتر است از این روش استفاده شود.

منبع: auntminnie