تشخیص تومور سلولی غول پیکر با اسکن هسته ای استخوان، موضوعی است که در این گزارش موردی می خواهیم مورد بحث و بررسی قرار دهیم.

اسکن استخوان (Bone Scan) یک آزمایش در پزشکی هسته‌ای است که به تشخیص و پیگیری درمان انواع مختلفی از بیماری های استخوان کمک می کند.

می توانید اطلاعات بیشتر در مورد این گزارش موردی را در ادامه و در سایت انجمن علمی پزشکی هسته ای ایران، بخوانید.

 

گزارش موردی تشخیص تومور سلولی غول پیکر با اسکن هسته ای

تشخیص:

تومور سلولی غول پیکر (GCT) یا تومورهای خوش خیم با پتانسیل رفتار تهاجمی و قابلیت متاستاز هستند.

تاریخچه مختصر:

مرد ۲۹ ساله با درد زانوی چپ به مدت چند هفته

 

شرح حال کامل تشخیص تومور سلولی غول پیکر

تاریخچه کامل:

مرد ۲۹ ساله با درد زانوی چپ.

هیچ سابقه ای از تروما، بدخیمی اولیه، اختلالات اسکلتی عضلانی، یا سایر مشکلات پزشکی مرتبط در گذشته وجود ندارد.

بیمار به دنبال رادیوگرافی ساده و معاینه MRI زانوی چپ، به پزشکی هسته ای ارجاع می شود.

رادیوداروی مورد استفاده:

Tc-99m MDP i.v

نتایج آزمایش تشخیص تومور سلولی غول پیکر:

سینتی گرافی استخوان سه فاز افزایش جریان و تاخیر در جذب رادیودارو به سمت جانبی فلات تیبیال چپ را نشان می دهد.

نمای جانبی تأیید می کند که یافته اصلی در پلاتوی تیبیا به جای کشکک است.

رادیوگرافی ساده یک ضایعه لیتیک «انتهای استخوان» را در امتداد جنبه جانبی پلاتوی تیبیال چپ نشان می دهد.

مطالعه MRI توده ای به ابعاد ۲×۳×۳ سانتی متر را نشان می دهد که جنبه جانبی پلاتوی تیبیال چپ را اشغال می کند.

این ضایعه در قسمت داخلی خود به شدت از مغز استخوان جدا شده است، اما به صورت جانبی و خلفی به قشر مغز می رسد.

ضایعه در تصاویر T1 با شدت سیگنال کم و در تصاویر وزن T2 شدت سیگنال بالا است.

کورتکس از طریق قسمت فوقانی حاشیه جانبی پلاتوی تیبیا، حاشیه خلفی و همچنین سطح مفصلی مختل می شود.

توده خارج از استخوان و زیر شاخ خلفی منیسک جانبی گسترش می یابد.

توده، رباط جانبی را کمی به سمت جانبی خم می کند. رباط های جانبی داخلی، صلیبی و کشکک دست نخورده به نظر می رسند.

 

تشخیص تومور سلولی غول پیکر با اسکن هسته ای استخوان

تصاویر با تاخیر قدامی و خلفی کل بدن و نمای نقطه ای زانوی چپ

 

بحث گزارش موردی اسکن استخوان

تومور سلولی غول پیکر که به آنها استئوکلاستوم نیز گفته می شود، تقریباً ۴ درصد از تومورهای اولیه استخوان و تقریباً ۲۱ درصد از کل تومورهای اسکلتی خوش خیم را تشکیل می دهند.

این نوع تومور، مردان و زنان را با فراوانی مساوی تحت تأثیر قرار می دهد و معمولاً بین سنین ۲۰ تا ۴۰ سال رخ می دهد و در کودکان نادر است.

آنها معمولاً ضایعات غیرعادی «انتهای استخوان» هستند که در استخوان‌های بلند با ۵۰ تا ۶۰ درصد در اطراف زانو دیده می‌شوند.

۲۵% تهاجم بافت نرم را نشان می دهند و ۵% با شکستگی پاتولوژیک عارضه دارند.

جذب در اسکن استخوان معمولاً شدید است و ممکن است کمی فراتر از محدوده تومور گسترش یابد.

۸۵ درصد از تومورهای سلولی غول پیکر خوش خیم هستند که اگرچه از نظر بافت شناسی خوش خیم به نظر می رسد، اما ممکن است متاستاز دهد.

میزان عود تومور سلول غول پیکر حدود ۶۰-۴۰ درصد است که بیشتر عودها در عرض دو سال پس از درمان و معمولاً در محل تومور اولیه رخ می دهد.

 

درمان پس از تشخیص تومور سلولی غول پیکر

بیمار تحت کورتاژ ضایعه با پیوند استخوان و/یا بسته بندی با تراشه های استخوانی قرار گرفت.

به علت میزان عود موضعی جراحان روش جراحی خود را با استفاده از داروهای شیمیایی یا فیزیکی مانند نیتروژن مایع، سیمان اکریلیک، فنول، پراکسید هیدروژن، شیمی درمانی موضعی یا پرتودرمانی بهبود می بخشند.

منبع:gamma