دکتر رضوی متخصص پزشکی هسته ای، در این مقاله با ما همراه شدند تا توضیحاتی کوتاه در مورد چند نمونه اسکن هسته ای، ارائه دهند.

رئیس انجمن علمی پزشکی هسته ای ایران در ادامه چند تصویر اسکن هسته ای را از نظر علمی بررسی و نتایج آنها را اعلام کردند.

 

اسکن هسته ای اول و تفسیر دکتر رضوی

شرح حال:

بیمار پسری ۲ ساله با توده پروگزیمال فمور راست مطابق باسارکوم یوئینگ است.

برای ارزیابی متاستاز احتمالی اسکن هسته ای استخوان، تجویز شد.

یافته ها:

اسکن اول: جذب ردیاب شدید در سرتاسر استخوان ران راست وجود دارد.

در قسمت پروگزیمال از استخوان ران راست، شکستگی وجود دارد.

اسکن دوم: افزایش خفیف ردیاب در استخوان ران راست مشاهده می شود.

 

دکتر رضوی و اسکن استخوان

اسکن هسته ای استخوان

نتیجه اسکن از زبان دکتر رضوی

اسکن اول:
۱٫ سارکوم یوئینگ استخوان ران راست با شکستگی در ناحیه پروگزیمال فمور.
۲٫ هیچ کانونی از افزایش جذب ردیاب که با متاستاز استخوانی سازگار باشد، شناسایی نشد.

اسکن دوم:
۱٫ افزایش فعالیت ردیاب در کل استخوان ران راست مطابق با سارکوم یوئینگ بیمار.

البته در مقایسه با مطالعه قبلی، پاسخ مطلوب به درمان مشاهده می شود.
۲٫ هیچ کانونی از افزایش جذب ردیاب که با متاستاز استخوانی سازگار باشد، شناسایی نشد.

 

اسکن هسته ای دوم و تفسیر دکتر سید کاظم رضوی رتکی

شرح حال:

بیمار یک پسر ۷ ماهه با سابقه استفراغ و علائم ریفلاکس است.

یافته ها:

۹۴ درصد ردیاب در دقیقه ۹۰ پاک شد. T 1/2 = بیست دقیقه بود. هیچ فعالیت ردیابی در دیستال مری مشاهده نشد.

اسکن هسته ای

نتیجه اسکن 

از نظر دکتر رضوی، احتمالاً نتیجه اسکن طبیعی است.

اسکن هسته ای، هیچ تاخیری در تخلیه معده را نشان نمی دهد.

اسکن هسته ای سوم و تفسیر رئیس انجمن پزشکی هسته ای ایران

شرح حال:

بیمار یک پسر  ۱۱ ساله پس از پیوند کلیه که برای ارزیابی عملکرد کلیه ارجاع شده است.

یافته ها:

اسکن فاز جریان خون، ردیاب سریع را در حفره ایلیاک راست، مطابق با پرفیوژن کلیوی طبیعی نشان می‌دهند.

تصویر فاز حوضچه خون عملکرد طبیعی جذب کلیوی کلیه را نشان می دهد.

تصاویر تاخیری، تاخیر در پاکسازی ردیاب از کلیه پیوندی را نشان می دهد.

دکتر رضوی و تفسیر اسکناسکن هسته ای

نتیجه اسکن از نظر دکتر رضوی

پرفیوژن طبیعی و یکنواخت در تمام سطح کلیه پیوندی مشاهده می شود.

با این حال، تاخیر در پاکسازی ردیاب از کلیه پیوندی، احتمالا نشانه ای از نکروز حاد لوله ای ATN است.

اسکن هسته ای چهارم و تفسیر دکتر رضوی رتکی

شرح حال:

بیمار خانمی ۲۶ ساله با حالت تهوع است.

یافته ها:

۷۸ درصد ردیاب در دقیقه ۹۰ پاک شد.

نتیجه اسکن هسته ای

نتیجه اسکن

از نظر دکتر رضوی اسکن طبیعی است و هیچ تاخیری در تخلیه معده را نشان نمی دهد.