مجله پزشکی هسته‌ای ایران (Iranian Journal of Nuclear Medicine) مجله علمی پژوهشی مرکز تحقیقات پزشکی هسته ای دانشگاه علوم پزشکی تهران است.

این مجله موضوعات زیر را پوشش می دهد:

  • علوم پایه و بالینی پزشکی هسته ای و کاربردهای مرتبط مانند تصویربرداری مولکولی
  • بررسی عملکردی و متابولیکی بیماری
  • رادیوبیولوژی

 

کلیاتی در مورد مجله پزشکی هسته‌ای ایران

مجله پزشکی هسته‌ای ایران fully access است و انتشار مقالات در این مجله کاملا رایگان است.

هدف این مجله کمک به آموزش پزشکان، فناوران و سایر متخصصان مرتبط و ایجاد فرصتی برای تبادل اطلاعات علمی برای جامعه ملی و بین‌المللی پزشکی هسته‌ای است.

مقالات از سال ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۴ به زبان فارسی، از سال ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۷ به زبان انگلیسی و فارسی و از اوایل سال ۲۰۰۸ فقط به زبان انگلیسی، قابل دسترسی هستند.

Iranian Journal of Nuclear Medicine دارای هیئت تحریریه بین‌المللی است و دست‌نوشته‌های پژوهشگران شاغل در کشورهای مختلف را می‌پذیرد.

 

مقالات بصورت زیر در مجله پذیرفته می شوند:

  1. Original articles
  2. Review articles
  3. Case reports 
  4. Editorials/Commentaries
  5. Letters to the editor
  6. Short communications
  7. Systematic reviews/meta-analyses

 

مراحل پذیرش مقاله در مجله پزشکی هسته‌ای ایران

نویسنده باید به وب سایت مجله مراجعه و پس از ثبت نام، مقاله خود را ارسال کند.

در صورتی که نسخه دریافتی مطابق با فرمت مجله نباشد و یا زبان انگلیسی کیفیت لازم را نداشته باشد، مقاله برای بازبینی و ارسال مجدد به نویسنده مربوطه ارسال می شود.

مقاله اولیه، به سردبیر بخش مربوطه ارجاع داده می شود.

در صورتی که مقاله متناسب با زمینه های مشخص شده مجله باشد و دارای نوآوری باشد، برای دو یا چند داور داخلی و بین المللی متخصص در آن زمینه ارسال می شود.

در صورت نیاز با پیشنهاد سردبیر و/یا داوران، مقاله توسط کارشناس آمار نیز بررسی می‌شود.

هر داور تغییرات/اصلاحات یا کارهای اضافی را پیشنهاد می‌کند، سؤالاتی را می‌پرسد که نویسنده به آنها پاسخ می‌دهد و نظر کلی درباره مقاله را ارائه می‌کند

نسخه تصحیح شده نهایی به داور نهایی بارسال می شود.

نظرات و نظر کلی داور نهایی توسط ویراستار ارزیابی می شود و تصمیم نهایی ( نامه پذیرش یا نامه ای مبنی بر عدم پذیرش به نویسنده) برای نویسنده مربوطه ارسال می شود.

نویسندگان می توانند در هر زمان با ورود به سایت مجله از طریق سامانه ارسال مقاله، پیشرفت مقاله خود را بررسی کنند.

 

شماره اخیر مجله پزشکی هسته‌ای ایران

شماره اخیر این مجله وزین علمی، با موضوعات زیر در سایت مجله قرار گرفت: