زمان: پنجشنبه  ۲۴ مهر ساعت ۹:۳۰ الی ۱۲:۳۰

دارای ۳ امتیاز باز اموزی

موضوع: رادیوفارماسی

سخنران اول: اقای دکتر  بیگی

سخنران دوم: خانم دکتر وحید فر

سخنران سوم: اقای دکتر صدری

همکاران محترم توجه داشته باشند که کنفرانس به صورت انلاین بوده و جهت کسب امتیاز باز اموزی باید حداکثر تا ۴۸ ساعت بعد از سخنرانی در ازمون مریوطه شرکت کرده و به ۸۰٪ سوال ها پاسخ صحیح بدهند.

لینک اسکای روم