وبینار انجمن علمی پزشکی هسته‌ای ایران

موضوع: اسکن قلب

زمان: پنجشنبه  ۲۷شهریور ساعت ۹:۳۰ الی ۱۲:۳۰

دارای ۳ امتیاز باز اموزی

سخنران اول: اقای دکتر رضوی

سخنران دوم: خانم دکتر تاجیک

سخنران سوم: اقای دکتر حسن زاده

همکاران محترم توجه داشته باشند که کنفرانس به صورت انلاین بوده و جهت کسب امتیاز باز اموزی باید حداکثر تا ۴۸ ساعت بعد از سخنرانی در ازمون مریوطه شرکت کرده و به ۸۰٪ سوال ها پاسخ صحیح بدهند.

لینک اسکای روم