وبینار سرطان فولیکولار تیروئید دیروز (پنجشنبه 22 اردیبهشت ماه 1401 از ساعت 14 الی 16) با هدف اختصاصی، مروری بر اطلاعات قبلی و آشنایی با پیشرفت های جدید پزشکی با 300 نفر شرکت کننده، برگزار شد.

این کنفرانس علمی یک روزه با توجه به شرایط ویژه کشور از نظر بحران کرونا، با استفاده از روش وبینار، انجام شد که اطلاعات کامل آن در سامانه آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور، موجود می باشد.

 

مشخصــات علمی وبینار

دبیر علمی: مصطفی جابر انصاری (فوق تخصص جراحی اطفال)

اعضــاء کمیته علمــی: دکتر ایرج فاضل، دکتر سیاوش صحت، دکتر کاظم عباسیون، دکتر مصطفی جابرانصاری، دکتر احمد میر، دکتر ابوالفضل افشارفرد، دکتر محمدرضا ظفرقندی، دکتر علی جعفریان، دکتر جواد باستار

 سخنرانان

منوچهر خان نخجوانی (استاد)
مریم لطفی (استاد)
مهرشاد عباسی (استادیار)
احمد میر (استادیار)
امیرپژمان هاشمی طاهری (استادیار)
امیرحسین جلائی فر (استادیار)