به استناد مصوبه 262 جلسه مورخ 1370/8/7 شورای عالی انقلاب فرهنگی در تاریخ 1400/6/14 برای تعیین اعضای هیئت مدیره انجمن علمی پزشکی هسته ای ایران، رأی گیری انجام گرفت.

پس از رأی گیری و با توجه به بررسی کارشناسانه سوابق و شایستگی نامزدها، انتصاب رئیس هیئت مدیره، بدین صورت اعلام گردید:

 

رئیس هیئت مدیره انجمن علمی پزشکی هسته ای ایران

جناب آقای دکتر سید کاظم رضوی رتکی به عنوان رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند تا در حدود مقررات قانونی، عمل نمایند.

آقای دکتر سید کاظم رضوی استادیار پزشکی هسته‌ای گروه رادیوآنکولوژی، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد می باشند.

ایشان نه تنها در زمینه درمانی، بلکه در بخش پژوهش هم فعالیت قابل قبولی را در رزومه خود به ثبت رسانده اند.

امید است با عنایت باری تعالی و تشریک و مساعدت سایر همکاران، شاهد موفقیت هرچه بیشتر ایشان و انجمن علمی پزشکی هسته ای ایران باشیم.

 

به موجب این رأی گیری، اعضای دیگر هیئت مدیره انجمن علمی پزشکی هسته ای ایران، به شرح زیر می باشد:

  • نایب رئیس: دکتر برزو رشیدی 
  • خزانه دار: دکتر محمد علی قدسی راد 
  • عضو هیئت مدیره: دکتر داود بیگی 
  • عضو هیئت مدیره: دکتر مهرشاد عباسی 
  • بازرس: دکتر رمضان احدی