فراخوان ثبت نام کاندیداهای هیات‌مدیره و بازرس‌انجمن‌علمی‌ پزشکی هسته ای ایران

با استناد به تصمیم دبیرخانه کمیسیون انجمن های علمی پزشکی و مصوبه مجمع عمومی و کمیته انتخابات انجمن علمی پزشکی هسته اي ایران در برگزاری انتخابات الکترونیک این انجمن در تاریخ شنبه ١٤٠٠/٠٩/٢٧ با توجه به آیین نامه انتخابات انجمن های علمی گروه پزشکی از کلیه داوطلبان عضویت در هیات مدیره و یا بازرسی انجمن علمی پزشکی هسته ای ایران دعوت میشود حداکثر تا تاریخ ١٨ آبان ماه مدارک خود اعم از:
– رئوس سوابق علمی و اجرایی ( مستندات موضوع نامه شماره نامه شماره 22/ 500 مورخ 16 اردیبهشت 1399 معاون محترم آموزشی وقت وزارت)
– برنامه پیشنهادی
– تصویر کارت ملی
– صفحه اول شناسنامه
– یک قطعه عکس جدید
به ايميل انجمن به آدرس nmsociety.ir@gmail.com ارسال نمايند
در صورت ضرورت برای کسب اطلاعات بیشتر با واتس اپ خانم واقفي  09127114112 هماهنگي گردد

لازم به توضیح است که مطابق اساسنامه مصوب مجمع عمومی انجمن علمی پزشکی هسته ای ایران، متقاضیان داوطلب انتخابات باید از بین گروههای زیر باشند:
– اعضای پیوسته که عضویت آنان با پرداخت حق عضویت سال جاری به تایید رییس انجمن رسیده باشد.

رياست کمیته انتخابات انجمن علمی پزشکی هسته ای ایران
دكتر منصور موحد