سینتی گرافی مغز و تشخیص صرع لوب گیجگاهی، موضوعی است که در این گزارش موردی می خواهیم مورد بحث و بررسی قرار دهیم.

 Brain Scintigraphy نوعی آزمایش مغزی است که اگر به درستی از آن استفاده شود، یک روش تصویربرداری قابل اعتماد با نتایج مثبت کاذب کم است.

می توانید اطلاعات بیشتر در مورد این گزارش موردی را در ادامه و در سایت انجمن علمی پزشکی هسته ای ایران، بخوانید.

 

گزارش موردی سینتی گرافی مغز و تشخیص صرع لوب گیجگاهی

تشخیص:

صرع لوب گیجگاهی یا صرع لوب تمپورال (Temporal lobe epilepsy (TLE))

تاریخچه مختصر:

دختر ۱۶ ساله مبتلا به صرع صعب العلاج (صرع مقاوم به دارو و درمان)

بیمار به طور روزانه حملات تشنجی تونیک کلونیک ژنرالیزه دارد.

نوعی تشنج ژنرالیزه است که انقباضات تشنجی دوطرفه به صورت تونیک و کلونیک ایجاد می کند.

تشنج تونیک و کلونیک نوعی از تشنج است که به طور کلی با صرع همراهی دارد و شایع ترین فرمی از تشنج است که به دنبال اختلالات متابولیک دیده می شود.

 

شرح حال کامل گزارش موردی سینتی گرافی مغز و تشخیص صرع لوب گیجگاهی

تاریخچه کامل:

  • دختر ۱۶ ساله
  • با اختلال تشنجی صعب العلاج
  • او به طور روزانه تشنج های تونیک کلونیک ژنرالیزه دارد
  • از دست دادن هوشیاری را ندارد
  • بیمار در حال حاضر سه داروی ضد تشنج مصرف می کند
  • هیچ سابقه ای از تروما، بیماری تب دار یا اختلال تشنج در خانواده وجود ندارد
  • همانطور که توسط بیمار یا مادرش گزارش شده است، هیچ علامت جانبی وجود ندارد.

رادیوداروی مورد استفاده:

برای تصویربرداری SPECT مغز پرفیوژن:

۱۲٫۰ mCi Tc-99m bicisate i.v

و

۱۵٫۴ mCi Tc-99m bicisate i.v

برای تصویربرداری PET:

۷٫۸ mCi F-18 Fluorodeoxyglucose i.v.

نتایج آزمایش سینتی گرافی مغز و تشخیص صرع لوب گیجگاهی:

معاینه ایکتال ابتدا طی مانیتورینگ ویدئویی و نوار مغزی یا الکتروانسفالوگرافی مداوم انجام شد.

Bicisate Tc-99m تقریباً ۱۵ ثانیه پس از شروع الکتروانسفالوگرافی و شروع بالینی تشنج به صورت داخل وریدی تزریق شد که با فعالیت تونیک و کلونیک مشخص شد.

تصویربرداری توموگرافی استاندارد (SPECT) از مغز ۱٫۵ ساعت پس از تزریق ردیاب انجام شد.

برای مقایسه با مطالعه ایکتال، یک مطالعه اینترکتال روز بعد با همان پروتکل تصویربرداری انجام شد.

در زمان این مطالعه اینترکتال، بیمار تقریباً ۲۴ ساعت بدون تشنج بود.

تصاویر SPECT افزایش فعالیت را در قشر سینگولیت قدامی در سمت چپ نشان می‌دهد.

علاوه بر این، تمرکز کمتری در ناحیه هیپوکامپ چپ وجود دارد.

در SPECT اینتریکتال، هیپوپرفیوژن خفیف قشر سینگولیت قدامی در سمت چپ نیز وجود دارد.

ناهنجاری کانونی در هیپوکامپ چپ با هیپومتابولیسم مزیالی که در لوب تمپورال چپ در تصاویر FDG PET انجام شده در روز بعد مشاهده می‌شود.

تصاویر

سینتی گرافی مغز و تشخیص صرع لوب گیجگاهی

 

بحث

۹۹m-Tc ECD که به نورولیت نیز معروف می باشد، یک عامل چربی دوست است که با جذب سریع اول از سد خونی مغزی عبور می کند.

جذب مغز نورولیت متناسب با جریان خون مغزی (CBF) در زمان تزریق ردیاب است. تحقیقات قبلی همبستگی خوبی را نشان داده است.

جریان خون مغزی منطقه ای و جذب نورولیت در طول تشنج، CBF منطقه ای افزایش می یابد و با اندازه گیری CBF منطقه ای در هر دو دوره ایکتال و بین ریکتال، می توانیم تغییرات CBF منطقه ای را به دلیل فعالیت تشنج نشان دهیم.

تزریق ردیاب جریان خون مغزی در چند ثانیه پس از شروع تشنج برای شناسایی دقیق ترین ناحیه صرع در مغز مهم است.

تصویربرداری SPECT با نورولیت می تواند برای تخمین محلی سازی ناحیه صرعی و ارزیابی قبل از جراحی بیماران صرع استفاده شود.

FDG  مغز برای شناسایی کانون صرع مفید نیست، زیرا جذب آهسته FDG اجازه نمی دهد محل دقیق کانون صرع مشخص شود.

تصویربرداری مغز FDG اینتریکتال در شناسایی کانون صرع دقیق تر از تصویربرداری جریان خون مغز SPECT اینترکتال است.

 

منبع: gamma