رادیو ردیاب جدید PET نویدبخش تشخیص اختلالات نادر مغزی است. نتیجه این مطالعه در European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging منتشر شد.

نتایج این تحقیق در ۱۱ ژانویه به چاپ رسید و طبق اون تیم محققان دریافتند:

تصویربرداری PET با یک رادیو ردیاب آزمایشی به نام F-18 Florzolotau نویدبخش تشخیص فلج فوق هسته‌ای پیشرونده اولیه (PSP) است.

ردیاب F-18Florzolotau قبلاً با نام ۱۸ F-APN-1607 شناخته می شد و اصولا برای تشخیص اختلالات مغزی، کاربرد دارد.

اسکن توموگرافی با گسیل پوزیترون (PET) یک آزمایش تصویربرداری است که به پزشک اجازه می دهد تا بیماری های بدن را بررسی کند.

در این اسکن از یک رنگ مخصوص حاوی ردیاب های رادیواکتیو استفاده می شود.

شما می توانید در رابطه با این تحقیق، اطلاعات بیشتر را در ادامه و در سایت انجمن علمی پزشکی هسته ای ایران، بخوانید.

تحقیق رادیو ردیاب جدید PET در اختلالات مغزی

محققان دانشگاه فودان در شانگهای از ردیاب F-18 Florzolotau برای شناسایی الگوهای تصویربرداری PET مغزی پروتئین تاو در گروه بزرگی از بیماران PSP استفاده کردند.

نویسنده اصلی این مقاله نوشت:

«داده‌ها نشان می‌دهند که تصویربرداری PET F-18 Florzolotau برای ردیابی تجمع پاتولوژی تاو در مغز بیماران مبتلا به [فلج فوق هسته‌ای پیشرونده] نویدبخش است».

PSP چیست؟

فلج فوق هسته ای پیشرونده یک بیماری نادر است که مغز را تحت تاثیر قرار می دهد. این بیماری سندرم استیل-ریچاردسون-اولزوسکی نیز نام دارد.

PSP باعث تخریب سلول های مغزی می شود که حرکت و مهارت های حرکتی را کنترل می کنند.

با پیشرفت بیماری، مشکلاتی در تعادل راه رفتن، راه رفتن، حرکت چشم و بلع ممکن است رخ دهد.

فلج فوق هسته ای پیشرونده در زن و مرد شیوع یکسانی دارد و به طور متوسط این بیماری در اوایل دهه ۶۰ زندگی شروع می شود.

تاکنون هیچ درمان و روش های تصویربرداری قطعی برای این اختلال وجود ندارد و تا کنون، MRI مفیدترین ابزار تشخیصی برای آن در نظر گرفته شده است.

مشخص نیست که چه چیزی باعث PSP می شود، اما محققان می دانند افراد مبتلا به PSP مقادیر زیادی پروتئین به نام تاو در مغز خود دارند.

روش انجام تحقیق رادیو ردیاب جدید PET در اختلالات نادر مغزی

تیم لیو به دنبال تایید یافته های خود این مطالعه پیش بالینی را در گروه بزرگی از بیماران با استفاده از تصویربرداری PET با F-18 Florzolotau انجام دادند.

F-18 Florzolotau یک ردیاب است که در ابتدا در سال ۲۰۲۰ توسعه یافت و نویدبخش تشخیص پاتولوژی مشخصه تاو در بیماری آلزایمر بود.

برای انجام این مطالعه، محققان ۱۴۸ بیمار با PSP را برای انجام تصویربرداری F-18 Florzolotau PET بین ماه مه ۲۰۱۹ تا ژانویه ۲۰۲۲ انتخاب کردند.

بیست نفر با سابقه منفی اختلالات عصبی یا روانپزشکی در یک گروه کنترل برای مقایسه قرار گرفتند.

محققان ۱۸ ناحیه زیر قشری مورد نظر و ۸ ناحیه مورد نظر قشری را ردیابی کردند.

نتایج تحقیق

در مطالعه رادیو ردیاب جدید PET در اختلالات مغزی، بر اساس اندازه‌گیری‌های استاندارد جذب رادیو ردیاب، محققان شاهد بودند که:

الگوهای توزیع جذب F-18 Florzolotau در مناطق مورد نظر، شباهت قابل توجهی با موارد گزارش‌شده در مطالعات پس از مرگ داشت و شدت اتصال ردیاب به هدف تاو آن به طور قابل‌توجهی در PSP بالاتر بود.

محققان اشاره کردند که ردیاب همچنین تجمع تاو را در مراحل اولیه این اختلال در مقایسه با یافته‌های رنگ‌آمیزی پس از مرگ تشخیص داد.

به گفته نویسندگان، یافته های مطالعه مستلزم تحقیقات بیشتر است.

لیو و همکارانش نتیجه گرفتند:

“بیماران مبتلا به PSP باید به صورت طولی در رابطه با الگوهای توزیع دنبال شوند و این طبقه بندی ممکن است پیش آگهی را تعیین کند.”