انا لله و انا الیه راجعون.

از شمار دو چشم یک تن کم
وز شمار خرد هزاران بیش

ضایعه فقدان استاد فرهیخته ، شادروان دکتر ارسلان وکیلی که از پیشکسوتان خوشنام ‌پزشکی هسته ای و از ذخایر ارزشمند پزشکی بودند ، را به جامعه معظم پزشکی هسته ای و بازماندگان محترم ایشان تسلیت عرض می نماییم .
ایشان ضمن داشتن شخصیت علمی، طبیبی خوش برخورد و محبوب و مردمی بودند .
روحش شاد و یادش گرامی باد .

هیآت مدیره انجمن علمی پزشکی هسته ای ایران