ضایعه فقدان استاد عزیز ، شادروان دکتر سینا ایزدیار که از پیشکسوتان خوشنام ‌پزشکی هسته ای و از ذخایر ارزشمند پزشکی بودند ، را به جامعه پزشکی هسته ای و بازماندگان محترم ایشان تسلیت عرض می نماییم .
روحش شاد و یادش گرامی باد .