تصویربرداری PET مغز در بیماری آلزایمر، نقش سروتونین را نشان می دهد. نتایج این تحقیق در ۶ ژانویه در  NeuroImage: Clinical منتشر شد.

در این مطالعه، تصویربرداری PET ارتباط بین فعالیت مغزی سروتونین در بیماران مبتلا به آلزایمر اولیه و رسوبات پلاک بتا آمیلوئید را نشان داد.

اختلال سیستم سروتونین در بیماری آلزایمر (AD) و در اختلال شناختی خفیف (MCI) مشاهده شده است.

در مدل‌های موش آمیلوئید تراریخته، دژنراسیون سروتونین قبل از رسوب گسترده بتا آمیلوئید قشر (Aβ) شناسایی شد.

همچنین نشان می‌دهد که دژنراسیون سروتونین ممکن است در AD پیش بالینی مشاهده شود.

شما می توانید در این زمینه اطلاعات بیشتر را در ادامه و در سایت انجمن علمی پزشکی هسته ای ایران، بخوانید.

 

تحقیق تصویربرداری PET مغز در بیماری آلزایمر 

محققان دانشگاه جان هاپکینز تصاویر PET مغزی یک ناقل سروتونین به نام ۵-HTT و پلاک آمیلوئید را در گروهی از بیماران و افراد سالم مقایسه کردند.

آنها دریافتند الگوی کاهش ۵-HTT و افزایش رسوبات بتا آمیلوئید، افراد مبتلا به اختلال شناختی خفیف (MCI) را از گروه کنترل جدا می کند.

نویسندگان نوشتند که این یافته می تواند راه هایی را برای رویکردهای درمانی جدید باز کند.

به نظر محققان:

شناسایی نقش سیستم سروتونین در دوره پیش بالینی [بیماری آلزایمر] و رابطه با رسوب بتا آمیلوئید ممکن است پیامدهای درمانی داشته باشد.

 

نحوه انجام تحقیق

سروتونین نقش مهمی در عملکرد طبیعی مغز ایفا می کند و رفتارهای اساسی از جمله خلق و خو، خواب، اشتها و شناخت را تعدیل می کند.

برای این مطالعه، اسمیت و همکارانش نتایج تصویربرداری را در ۴۵ بیمار مبتلا به MCI و ۳۵ سالمند سالم که ۵-HTT و PET آمیلوئید را داشتند، مقایسه کردند.

شرکت‌کنندگان مبتلا به MCI و سالمندان سالم، با سن ۵۵ سال یا بالاتر، تحت بررسی های زیر قرار گرفتند:

  • معاینات فیزیکی و عصبی
  • آزمایش‌های آزمایشگاهی
  • غربالگری سم‌شناسی
  • ارزیابی‌های روان‌پزشکی و عصب‌روان‌شناختی

 

افزودن بیماران به تحقیق

اسمیت و همکاران یک مصاحبه بالینی ساختاریافته DSM-V (نسخه پنجم راهنمای تشخیصی و آماری اختلال‌های روانی است که توسط انجمن روان‌پزشکی آمریکا (APA) منتشر شده‌است) را انجام دادند.

شرکت کنندگان سالخورده سالم در صورتی که نمره کلی CDR 0 (از لحاظ شناختی نرمال) داشتند، برای تحقیق تصویربرداری PET مغز در بیماری آلزایمر، ثبت نام می شدند.

شرکت‌کنندگان MCI در صورتی ثبت‌نام می‌شدند که نمره کلی CDR 0.5 و نمره حداقل یک انحراف معیار کمتر از میانگین آزمون حافظه شنیداری-کلامی یا دیداری-فضایی و آزمون عملکرد اجرایی داشتند.


نتایج تحقیق تصویربرداری PET مغز در بیماری آلزایمر 

با توجه به یافته‌ها، الگوی در دسترس بودن پایین‌تر از قشر، زیر قشر و لیمبیک ۵-HTT و رسوبات بتا آمیلوئید قشر بالاتر در اسکن‌های PET، شرکت‌کنندگان MCI را از کنترل‌های سالم‌ متمایز کرد که یک همبستگی آماری معنی‌دار بود.

محققان گزارش کردند علاوه بر این، الگوی کوواریانس فضایی این دو نشانگر با علائم عصبی روانپزشکی در گروه MCI مطابقت دارد.

نویسندگان نوشتند: «بیان بیشتر این الگو با نقص بیشتر در حافظه و عملکرد اجرایی در گروه MCI، [اما] نه در گروه کنترل، مرتبط بود».

محققان خاطرنشان کردند که هدف این مطالعه نشان‌دهنده زیستی جدید برای آلزایمر اولیه نیست، بلکه راه‌هایی را برای تحقیقات بیشتر برای توضیح ارتباط بین دژنراسیون سروتونین و رسوبات بتا آمیلوئید باز می‌کند.

اسمیت و همکارانش نتیجه گرفتند: “درک نقش دژنراسیون سروتونین در رابطه با آسیب شناسی [بیماری آلزایمر] در مراحل پیش بالینی [بیماری آلزایمر] حیاتی است.”