اسکن کلیه برای بررسی عملکرد کلیه، توسط پزشک درخواست می شود که با توجه به موارد مورد بررسی، به چندین روش انجام می گیرد.

در مقاله قبل در مورد اسکن هسته ای کلیه توضیحاتی را دادیم و در ادامه اطلاعات بیشتری را در اختیار شما عزیزان قرار خواهیم داد.

هرچه آگاهی های شما از روش های درمانی بیشتر باشد، می توانید مشارکت بهتری را در امر درمان داشته باشید.

بدین منظور به سراغ رئیس انجمن علمی پزشکی هسته ای ایران رفتیم و از ایشان خواستیم در مورد اسکن کلیه و انواع آن، با ما صحبت کنند.

آقای دکتر سید کاظم رضوی رتکی، عقیده دارند که ناآگاهی و دریافت اطلاعات غلط، روند درمان را به بی راهه می کشاند.

 

اسکن کلیه (EC ، DTPA)

در اسکن  DTPA‌ (یا EC) رادیو داروی DTPA‌ و یا EC  به بیمار تزریق می گردد و برای مشخص کردن جریان خون کلیه ها و انسداد کلیه ها استفاده می شود.

 

آمادگی لازم برای  اسکن DTPA   

 • نیازمند ناشتایی نیست.
 • نباید در فاصله زمانی 24 ساعت قبل از انجام اسکن، مواد حاجب رادیولوژی دریافت نمایند.
 • قبل از اسکن، 3 تا 4 لیوان آب یا مایعات دلخواه بنوشید.
 • بلافاصله قبل از شروع تست مثانه خالی شود.
 • در زمان اسکن، هر گونه وسیله فلزی را از بدن خود دور کنید.
 • در صورت بارداری یا احتمال بارداری حتما پزشک خود را مطلع سازید.
 • اگر شیرده هستید، شیر دهی را حداقل به مدت 12 ساعت قطع کنید.
 • از تزریق رادیو دارو تا اتمام کامل مراحل تصویربرداری حدود یک ساعت طول می کشد.

 

اسکن DMSA  

اسکن DMSA برای ارزیابی عملکرد، اندازه، شکل و موقعیت کلیه ها، وجود ضایعه در کلیه ها به دنبال عفونت های اداری یا مشکلات کلیوی استفاده میشود.

 

آمادگی لازم برای  اسکن کلیه DMSA

 • نیازمند ناشتایی نیست.
 • در صورت بارداری یا احتمال بارداری حتما پزشک خود را مطلع سازید.
 • اگر شیرده هستید، شیر دهی را حداقل به مدت 12 ساعت قطع کنید.
 •  ۲ الی ۴ ساعت بعد از تزریق ، تصویربرداری انجام می شود.
 • در صورتیکه بیمار تصویربرداری با ماده حاجب (باریم) از دستگاه گوارش انجام داده باشد حداقل باید ۷۲ ساعت از انجام آن گذشته باشد.
 • باید قبل از اسکن مقدار کافی آب ومایعات دیگر مصرف کنید.

 

اسکن کلیه

اسکن کلیه VCUG  

این اسکن برای بررسی چگونگی جریان ادرار در مثانه و مجرای خروجی مثانه به کار می رود مانند اسکن کلیه کودکان.

در آن، هرگونه ریفلاکس یا جریان معکوس ادرار و همچنین چگونگی تخلیه کامل مثانه بررسی می شود.

 

آمادگی لازم برای VCUG

 • این اسکن نیازی به ناشتایی ندارد.
 • در صورت بارداری یا احتمال بارداری حتما پزشک خود را مطلع سازید.
 • اگر شیرده هستید، شیر دهی را حداقل به مدت 12 ساعت قطع کنید.
 • برای انجام اسکن لازم است که دارو از طریق سوند وارد مجرای ادرار شود.
 • با مقدار مشخصی نرمال سالین داخل مثانه پر می شود.
 • تصویربرداری در دو فاز پر شدن مثانه و تخلیه مثانه انجام می گردد.

 

اسکن کاپتوپریل

این اسکن در تشخیص تنگی سرخرگهای کلیه کاربرد دارد. یکی از علل فشار خون ثانویه درمان پذیر تنگی یک یا هر دو شریان کلیه است.

با انجام این اسکن می توان تنگی های اثرگذار در فشار خون را در شریان های کلیوی تشخیص داد. این تصویربرداری در دو روز انجام می شود.

 

آمادگی لازم برای  اسکن کلیه کاپتوپریل

 • بیمار حداقل 6 ساعت ناشتا باشد.
 • از دو روز قبل از انجام اسکن رژیم بدون نمک نداشته باشد.
 • دیورتیک ها ( فورزماید …) حداقل 48 ساعت قبل از تست قطع شود.
 • داروی کاپتوپریل برای سه روز و داروی انالاپریل برای 5 روز قطع شود.
 • داروهای ARB ( والزارتان، لوزارتان) برای سه روز قطع شود.
 • داروهای بتا بلاکر (پروپرانوللو کونکور…) برای 12 ساعت قبل از انجام اسکن قطع شده باشد.
 • برای مرحله بدون کاپتوپریل ( مرحله بدون دارو) نیاری به ناشتا بودن نمی باشد.
 • در صورت بارداری یا احتمال بارداری حتما پزشک خود را مطلع سازید.
 • اگر شیرده هستید، شیر دهی را حداقل به مدت 12 ساعت قطع کنید.