آموزش وردپرس

ساختار کنگره

ساختار اصلی

ساختار اصلی

رئیس کنگره
پروفسور دکتر محسن ساغری

دبیر علمی کنگره
دکتر محمد عابدی

abedi

دبیر اجرایی کنگره
دکتر غلامعلی یوسفی

Yousefi

اعضای کمیته علمی

اعضای کمیته علمی

دبیر کمیته علمی : دکتر محمد عابدی

اعضاء کمیته علمی به ترتیب الفبا
دکتر پرهام گرامی فر
دکتر محمدرضا آی
دکتر مجید اسدی
دکتر محمد افتخاری
دکتر علی امامی
دکتر داود بیکی
دکتر پیمان حداد
دکتر آرمان حسن زاده
دکتر وحید حسینی
دکتر سیدجلال حسینی مهر
دکتر علیرضا خرمی
دکتر وحید دباغ
علیرضا زاکانی
دکتر رسول زکوی
دکتر محسن ساغری
دکتر نورلله صادق زاده
دکتر رامین صادقی
دکتر سید حسن عابدی
دکتر مهرشاد عباسی
دکتر ارمغان فرد اصفهانی
دکتر سعید فرزانه فر
دکتر بابک فلاحی
دکتر علی قائمیان
دکتر حمید محمد جعفری
دکتر علیرضا مردانشاهی
دکتر مهرالسادات علوی
دکتر زهره نوع پرست

اعضای کمیته اجرائی

اعضای کمیته اجرائی

دبیر کمیته اجرایی: دکتر غلامعلی یوسفی

اعضاء کمیته اجرایی به ترتیب الفبا
ﺟﻌﻔﺮ اﻣﯿﺮ ﺻﺎدﻗﯽ
اکرم توکلی مقدم کوچکسرایی
آقای خوش اخلاق
خانم صادقی
ﻣﻬﺪيﺟﻌﻔﺮي
ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺟﻌﻔﺮي
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺣﺴﻨﯽ
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺻﻐﺮي ﻃﻬﻤﺎﺳﺒﯽ
ﺗﻘﯽ ﻏﻼﻣﯽ
ﺗﻮرج ﻓﺮاﻣﺮزي
مریم واقفی

تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به انجمن پزشکی هسته ای ایران میباشد.1392-1396 javadhosseinpour67@gmail.com